top of page

PRODUKT

LALITHA 21® je organický pomocný rostlinný přípravek, který vytváří vynikající půdní prostředí prostřednictvím patentované směsi mikroorganismů a zajišťuje udržitelné zemědělství se zvýšením výnosů bez negativních dopadů na životní prostředí. 

 

Prospěšné mikroorganismy v přípravku LALITHA 21® pomáhají rostlinám zpřístupnit a přijímat živiny, které již existují v přírodě. Lepší příjem živin vede ke zlepšení zdravotního stavu rostlin, rychlejšímu růstu a vývoji, dřívější sklizňové zralosti, delšímu produktivnímu životnosti a ke zvýšeným výnosům. Zároveň snižuje potřebu chemických hnojiv a pesticidů. 

 

Zvýšením tvorby prekurzorů humusu v půdě, mikroorganismy v LALITHA 21® zlepšují zadržování živin a vlhkosti v půdě což rostlinám pomáhá lépe se vyrovnávat se stresovými podmínkami prostředí. Výsledky pokusů prokázaly zvýšenou koncentraci vlhkosti v půdě a tím umožnily snížení potřebného zavlažování v suchých obdobích. Rostliny také prokázaly lepší odolnost k mrazu ve studeném klimatu. 

 

Přípravek LALITHA 21® obnovuje přirozenou strukturu chudých půd a obnovuje úrodnost vyčerpaných půd. Časem je půda, která byla vážně poškozena dlouhodobým používáním nadměrného množství chemikálií, obnovena do přirozeného zdravého stavu.

OMRI logo.png

Certifikováno a schváleno OMRI ve
46 státech USA
Bez GMO, netoxický, nepatogenní

MSU logo.png

Vyvinuto na Michiganské státní univerzitě

US Patent 8822190

US Patent 9615584

Product

Multifunkční využití a výhody

LALITHA 21® se skládá z výběru 21 kmenů přirozeně se vyskytujících a specificky vybraných půdních mikrobů. Pomocný rostlinný přípravek byl navržen pro pooužití  na prakticky všechny typy plodin a při veškerých půdních podmínkách a podnebí. Přípravek LALITHA 21® je založen na technologii, která byla ověřena a prokázána v používání po dobu více než 10 let, a přináší tak širokou škálu následujících výsledků a výhod:

Zvyšuje dostupnost
a fixaci dusíku

přirozeně, bez chemických hnojiv

Stimuluje produkci aquaporinů

čímž se zvyšuje zadržování vody

Obrana proti rostlinným patogenům

včetně patogenních nematod

Rozpouštění a mobilizace minerálních látek

včetně fosfátů, draslíku a ostatních stopových prvků

Přírodní produkce rostlinných hormonů

tvorba fytohormonů a podpora nodulace

Neutralizuje salinitu půdy

sekvestrací sodných a hořečnatých iontů a následným vyluhováním skrze zavlažováním

Zlepšuje přírodní obranné mechanismy rostlin

čímž se sníží potřeba chemických pesticidů

Zmírňuje chemickou toxicitu

přirozenou tvorbou kyselin nebo zásad

Zlepšuje aeraci půdy

podporou výskytu žížal a jiného užitečného hmyzu

Zlepšuje strukturu půdy

což vede k obohacení půdy a zvýšenému příjmu živin

Technology

TECHNOLOGIE

Technologie za přípravkem LALITHA 21® byla vynalezena a vyvinuta na Michiganské státní univerzitě doktorem C. A. Reddy, mezinárodně uznávaným mikrobiologem a doktorkou Lalithakumari Janarthanam, významnou mikrobioložkou a patoložkou rostlin. Tato technologie prošla několika proprietárními vylepšeními. Vylepšená verze ukázala snížení spotřeby hnojiv až o 90% a snížení spotřeby vody o 70%, současně se zvýšením výnosů o 30%.

Product use

JAK POUŽÍVAT PRODUKT ?

LALITHA 21® lze aplikovat na všechny typy plodin, půdní podmínky a podnebí. LALITHA 21® lze použít pro ošetření semen, pěstování sazenic, ošetření nových i stávajících rostlin, během transplantace. Použití přípravku LALITHA 21® za účelem ošetření semen zvýší jejich klíčivost a přežívání sazenic. 

Přesazování může způsobit „stres“ a poškození kořenů jak u mladých sazenic, tak u vzrostlých rostlin. Přípravek LALITHA 21® zajistí nejen zdravé prostředí v půdě pro sazenice, ale urychlí uzdravení poškozených kořenů a podpoří rozvoj přirozeného imunitního systému rostlin, který pomůže sazenicím překonat stres způsobený přesazováním.

Nejvhodnější doba pro aplikaci přípravku LALITHA 21® je po dešti, kdy je půda vlhká a s vysokým obsahem vody, což umožní mikroorganismům proniknout do kořenové zóny. Pokud je období sušší, je třeba zředit přípravek větším množstvím vody. Je doporučeno aplikovat přípravek LALITHA 21® ráno, večer nebo při zataženém počasí. 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Trial results

Během více než 10 let byl přípravek LALITHA 21® testován a prokázán v rozsáhlých studiích a praxi v různých geografických oblastích a půdních podmínkách po celém světě.

 

LALITHA 21® je vhodný jak pro plodiny s vysokou hodnotou, jako je ovoce, zelenina, léčivé rostliny, tak pro plodiny s nízkou hodnotou, jako je pšenice, rýže, kukuřice apod

 

Technologie za LALITHA 21® může pomoci oživit vyčerpanou půdu. Díky kvalitnější půdě mohou pěstitelé snížit závislost na škodlivých chemických látkách a zároveň zvýšit výnosy a produkovat výživnější a lépe chutnající potraviny. V kombinaci s významným snížením spotřeby vody pro zavlažování mohou pěstitelé zlepšit své zisky a současně podpořit udržitelnost.

Growers testimonials
bottom of page